Landsforeningen
Kampanjebilde av 6 medlemmer med ulike grønn, gul og oransj fargebakgrunn

Landsforeningen NTL NAV består av styremedlemmer og sentralt frikjøpte tillitsvalgte.

Elisabeth Steen

Elisabeth Steen

100% frikjøpt

Leder NTL NAV

 

Elisabeth bor i Tromsø. Som leder av landsforeningen har hun arbeidsoppgaver knyttet til det sentrale medbestemmelsesapparatet og lønnsforhandlinger i etaten, samt ledelse av landsforeningens styre og arbeidsutvalg.

95917006

Torgeir Homme

Torgeir Homme

100% frikjøpt

Nestleder NTL NAV

 

Torgeir bor i Oslo. I tillegg til oppgaver med det sentrale medbestemmelsesapparatet, landsforeningens styret og arbeidsutvalg, har Torgeir hovedansvar for organisasjonsbygging og verving. 

99233213

Petter Aasheim

Petter Aasheim

100% frikjøpt

Sekretær NTL NAV


Petter bor i Oslo. En av hovedoppgavene hans er å sikre nedtegnelse av referater og protokoller fra styremøter og møter i arbeidsutvalget. Petter sitter også i forhandlingsutvalget og er hovedansvarlig for lønn og NTL NAVs syn på IT-utviklingen i etaten.

47804512

Ida Birgitte Skogland

Ida B. Skogland

100% frikjøpt

Kasserer NTL NAV

 

Ida bor i Haugesund. Som kasserer i NTL NAV har Ida full kontroll på alle økonomiske bevegelser i landsforeningen. Hun jobber også med verving. 

92412251

Caroline Hjellegjerde-Aam

Johan Gunnerud

100% frikjøpt

Studieleder NTL NAV

 

Johan bor i Trondheim og jobbet ved NAV Lerkendal ved før han ble valgt som studieleder i landsforeningen. Han har hovedansvar for lokal medbestemmelse i NTL NAV ved siden av studieaktivitet. Johan er også styremedlem.

41303990

Jørund Gustavsen

Jørund Gustavsen

100% frikjøpt

Redaktør NTL NAV

 

Jørund bor i Oslo og har redaktøransvaret for vårt medlemsblad Gaiden. Jørund sitter også som NTL NAVs representant i sentralt AMU og er hovedansvarlig for arbeidsmiljø i NTL NAV.

92812649

June Helen Berg

June Helen Berg

Styremedlem NTL NAV

 

June bor i Tønsberg og jobber ved NAV Færder. Hun sitter i styret i NTL NAV Vestfold. June brenner for at tillitsvalgte skal ha reell medbestemmelse på arbeidsplassen.

90725063

Tove Bye

Tove Bye

Styremedlem NTL NAV

 

Tove bor i Sandnes og jobber i NAV kontaktsenter Rogaland. Hun er vår hovedtillitsvalgte i NAV kontaktsenter (KS), og representerer NTL NAV overfor arbeidsgiver i styringsenheten i KS. 

97752266

Birte Sletten

Birte Sletten

Styremedlem NTL NAV

 

Birte bor i Bergen og jobber til daglig ved NAV Årstad. Birtes deler gjerne sin lange erfaring som tillitsvalgt på ulike nivåer. Birte er blant annet opptatt av utfordringene knyttet til delt ledelse mellom stat og kommune.

48229244

Lars Erik Eide

Lars Erik Eide

Styremedlem NTL NAV

 

Lars Erik bor på Hamar og jobber i NAV Arbeid og Ytelser (NAY). Han er valgt som hovedtillitsvalgt for NTL NAV i NAY. Lars Erik er opptatt av at saksbehandlere ikke skal "reduseres" til fabrikkarbeidere, men er forvaltere av regelverk.

98651042

Hilde Huru

1. vara styremedlem NTL NAV

 

Hilde bor i Vadsø og jobber i NAV Familie- og pensjonsytelser der. I tillegg til arbeidsoppgaver med saksbehandling sitter hun i styret i NTL NAV Finnmark.

92431846

Jan Rune Yanni Vikan

Jan Rune Yanni Vikan

2. vara styremedlem NTL NAV

 

Jan Rune bor i Oslo og er avdelingsleder for NTL NAV Oslo. Han har også vervet som 3. vara hovedtillitsvalgt for NTL i NAV Oslo.

93242152

Birgit Rennemo

Birgit Rennemo

3. vara styremedlem NTL NAV

 

Birgit bor i Verdal og er avdelingsleder i NTL NAV Trøndelag. Hun er også hovedtillitsvalgt og representerer NTL i møte med arbeidsgiver i NAV Trøndelag.

45846835

Solfrid Helen Borger

Solfrid Helen Borger

4. vara styremedlem NTL NAV

 

Solfrid bor på Skiptvet og er avdelingsleder i NTL NAV Østfold. Hun er i tillegg hovedtillitsvalgt for NTL NAV i Øst-Viken og en superverver!

98449543

Sentralt frikjøpte tillitsvalgte

Hennie Isaksen

Hennie Isaksen

100% frikjøpt

Sentralt tillitsvalgt

 

Hennie bor i Tromsø og har hovedansvar for personalsaker i landsforeningen. I tillegg til å følge enkeltsaker selv gir hun bistand til hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte i arbeidsrettslige spørsmål.

99505949

Harald Borgerud

Harald Borgerud

100% frikjøpt

Sentralt tillitsvalgt

 

Harald bor i Vestby og jobber med fagområder som lønn, forhandlinger, IT-utvikling og veiledning av hovedtillitsvalgte, plasstillitsvalgte og medlemmer i lov- og avtaleverk. 

95898053

Hanne Kolby

Hanne Kolby

100% frikjøpt

Sentralt tillitsvalgt

 

Hanne bor i Oslo og er en del av redaksjonsutvalget i NTL NAV. Hun jobber mye med lønn, omstilling, lokal medbestemmelse og mål- og resultatstyring, i tillegg til å følge opp våre hovedtillitsvalgte i ytelseslinja. 

97003403

Harald Langstad

Harald Langstad

100% frikjøpt

Sentralt tillitsvalgt

 

Harald bor i Bjørkelangen og er landsforeningens vaktbikkje. Han har spisskompetanse i arbeidsrett, personalsaker, lønn og avtaler. Han er en populær foredragsholder som liker å skape engasjement!

92692226

Tine Olsen

Tine Olsen

100% frikjøpt

Sentralt tillitsvalgt

 

Tine bor i Sortland og er ansvarlig for politisk arbeid i NTL NAV. Tine er ikke redd for å ta en kamp for våre medlemmer. Hun jobber derfor med personalsaker, pensjon og kampen mot svart arbeid, i tillegg til å sitte i sentralt ansettelsesråd. 

99516011

Rasmus Rydland

Rasmus Rydland

100% frikjøpt

Sentralt tillitsvalgt

 

Rasmus bor i Stavanger og er hovedansvarlig for omstilling i NTL NAV. Han sitter også i redaksjonsutvalget og jobber også med mål- og resultatstyring, ansettelser og lønn.

90723865

Rasmus Rydland

Renate Holsbøvåg-Lyngstad

50% frikjøpt

Sentralt tillitsvalgt

 

Renate bor i Molde og har lang erfaring som avdelingsleder fra avdelingen i Møre og Romsdal. Hun har også bred erfaring innen lønn, medbestemmelse, lov og avtaleverk  

95253987

NTL NAV

post@ntlnav.no

+47 99233213

org nr: 991 481 745 

Copyright © All Rights Reserved 

SiteLock