Aktiviteter

KUNNSKAP ER MAKT

 

NTL NAV jobber i hele organisasjonen med dagsaktuelle kurs og konferanser. Vår styrke ligger i vår kunnskap, det at vi har de dyktigste tillitsvalgte er ingen tilfeldighet. Vi har kurs over hele landet, og de spenner bredt over mange ulike temaer. Vi skiller ofte på kurs for tillitsvalgte og kurs for medlemmer.

 

Kurs for tillitsvalgte

 

Våre kurs for tillitsvalgte kjennetegnes ofte med grundig gjennomgang av regelverk som de tillitsvalgte må kjenne til eller beherske. Dette spenner seg fra Hovedavtalen i staten, som tar for seg vår medbestemmelse på arbeidsplassen, til tariffavtalen i staten, som omhandler lønn og lønnsforhandlinger. Vi mener at de tillitsvalgte er vår viktigste ressurs og ser det derfor som viktig å tilby god opplæring og skolering.   

Gode kurs!

 

Våre medlemmer gir gode tilbakemeldinger på innhold og kursene vi holder.

BIlde av to som er på kurs
Bilde av ung kvinne som sier " NTL NAV har mange relevante kurs og samlinger for medlemmene"

Lokale kurs

 

Våre 21avdelinger arrangerer kurs over hele landet. Tematikken i de lokale kursene varierer fra gang til gang. Din lokale avdeling vil sende ut tilbud om disse kursene til deg dine NTL kollegaer på din enhet. Hovedavtalen gir deg som medlem rett til permisjon med lønn for å delta på disse kursene. Har du spørsmål om de lokale kursene så ta kontakt med din lokale studieleder eller plasstillitsvalgt.

Kurs av forbundet

 

Vil du bli bedre på; forhandlinger og avtaleverk, kommunikasjon, verneombudsrollen, arbeidsrett, styrearbeid, inkluderende arbeidsliv, å holde innlegg fra talerstol, arbeidstid og turnus, personal- og lederutvikling, omstillinger, lønnsforhandlinger, medbestemmelse og tillitsvalgtsarbeid?

 

Kursene er helt gratis for NTL-medlemmer, og de fleste holdes på Sørmarka utenfor Oslo. Kunnskap er makt heter det, så husk å meld deg på via vår kursportal

www.ntl.no/kurs.

Andre kurs

 

LO Stat arrangerer også kurs over hele landet. De tilbyr også toppskolering. Besøk www.lostat.no for å lese mer om hvilke tilbud som er der du bor.

 

I tilegg har du som mulighet til å søke deltagelse på kurs i Regi av AOF.

Stipendordning for medlemmer 

 

Som medlem i NTL NAV kan du søke om stipend til utdanning i LO Stats utdanningsfond. Stipendets størrelse avhenger av omfanget av studiet. Rettningslinjer og søknadsfrist for studieåret oppdateres på LO Stats nettside. Hvis du vurderer å ta kurs, videre- eller etterutdanning så anbefaler vi i NTL NAV at du får inn på sidene og avklarer om du kan være berettiget et stipend!

 

Vær en god kollega:

Verv en god kollega

 

 

Når du verver en kollega bidrar du til å styrke fellesskapet blant ansatte i NAV. NTL NAV organiserer ansatte i alle resultatområder i NAV, med ulik kompetanse og arbeidserfaring. Vår brede sammensetning av medlemmer gjør oss til en kunnskapsrik og gjennomslagskraftig organisasjon. Medlemmene gir oss mulighetene til å utvikle NAV i den retning vi sammen ønsker.

NTL NAV

post@ntlnav.no

+47 99233213

org nr: 991 481 745 

Copyright © All Rights Reserved 

SiteLock